Visa navigeringen
Visa fullstor bild
Nedan finner du några av resultaten från vårt projekt. Scrolla ner för att ta del av allt material. Om du är intresserad av ett speciellt område...

Nedan finner du några av resultaten från vårt projekt. Scrolla ner för att ta del av allt material. Om du är intresserad av ett speciellt område finns kategorier eller taggar till höger.

Projektets slutrapport till energimyndigheten hittar du här.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Utifrån slutsatserna från familjernas bilfria år, har vi skisserat hur staden skulle kunna designas för att uppmuntra fler att transportera sig på ett...

Utifrån slutsatserna från familjernas bilfria år, har vi skisserat hur staden skulle kunna designas för att uppmuntra fler att transportera sig på ett hållbart sätt. Sammanlagt 12 koncept har tagits fram i samarbete mellan designkontoret Propeller, forskarna i projektet och familjerna.

Om du är intresserad av ett speciellt område kan du även välja bland fyra kategorier eller några av de taggar vi har använt.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Med förmånscykel kan anställda leasa en cykel från sin arbetsplats likt det förmånsbilssystem som finns idag. Cykelpendling till och från jobbet ger...

Med förmånscykel kan anställda leasa en cykel från sin arbetsplats likt det förmånsbilssystem som finns idag. Cykelpendling till och från jobbet ger poäng som sedan kan bytas in mot cykelservice hos en anknuten servicepartner.

Idag ger förmånsbilssystemet anställda möjlighet att använda bil för privat bruk som en anställningsförmån. Men visst borde det finnas möjlighet att använda cykel också! När du pendlar till och från jobbet och passerar ”cykeltullar” tjänar du in poäng som sedan kan användas som betalningsmedel när du servar din cykel hos en anknuten cykelverkstad. Samma cykelverkstad kan också leasa cykeln till företaget där du jobbar. De kan även komma till arbetsplatsen några gånger om året då de anställda får hjälp med att byta till vinterdäck, fråga om råd kring utrustning eller prova på att köra andra typer av cykel som lådcykel eller elcykel.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Ibland går det inte som man tänkt sig. Då kan det vara skönt att få hjälp på plats av någon som kan.

Ibland går det inte som man tänkt sig. Då kan det vara skönt att få hjälp på plats av någon som kan.

Om du skulle få punktering kan du ringa till den ambulerande cykelservicen som då hjälper dig på plats så att du kan fortsätta din cykelfärd. Tjänsten drivsprivat men är anknuten till Move Sthlm vilket fungerar som en kvalitetsstämpel. Cykelservicen skulle också kunna åka ut till företag som erbjuder tjänstecykel och byta till dubbdäck på cyklarna inför vinterhalvåret.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Vägtullar kan finnas för både bilister och cyklister. Bilisterna betalar trängselskatt vid vägtullen, cyklisterna får istället poäng när de passerar...

Vägtullar kan finnas för både bilister och cyklister. Bilisterna betalar trängselskatt vid vägtullen, cyklisterna får istället poäng när de passerar.

Ett tydligt sätt att dirigera om resurser skulle kunna vara vägtullar. För att premiera cyklister skulle man kunna få poäng när man passerar vägtullen. Poängen kan sedan användas som betalningsmedel hos anknutna cykelverkstäder. Samhället vinner på ökad cykling. Vi blir friskare och sjukvårds-kostnaderna minskar. En del av vinsten skulle kunna gå tillbaka till dem som cyklar i form av poäng. Poängsystemet skulle också kunna fungera som en morot för att få fler att välja cykel istället för bil.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Cykelartärerna fungerar som en huvudled för att cykla till, från eller igenom city. De är strategiskt placerade och har olika färger för att navigeringen...

Cykelartärerna fungerar som en huvudled för att cykla till, från eller igenom city. De är strategiskt placerade och har olika färger för att navigeringen ska bli enkel.

Cykelartärerna välkomnar alla typer av cyklister. Elcyklar, lådcyklar och vanliga cyklar ska känna sig trygga när de transporterar sig. Det ska också kännas säkert att cykla med barn på dessa sträckor samtidigt som det går snabbt att ta sig till sitt slutmål.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
För att fler ska känna sig välkomna och säkra i trafiken krävs en ökad satsning i infrastrukturen. Med en dedikerad cykelled visar staden att resor med...

För att fler ska känna sig välkomna och säkra i trafiken krävs en ökad satsning i infrastrukturen. Med en dedikerad cykelled visar staden att resor med cykel är prioriterat.

Huvudcykelleden fungerar som en artär i staden. Där kan du cykla snabbt och säkert. Det finns dubbla körfält i vardera riktningen som gör att snabbare cyklister enkelt kan köra om på ett säkert sätt. Körbanorna är bredare än normalt så att även lådcyklar får platsBiltrafik har väjningsplikt mot dem som färdas på leden. Hela cykelleden skulle också kunna färgas för att ytterligare stärka uppmärksamheten. Genom att kombinera huvudcykelleden med en”grön-våg” kan effektiviteten öka och risken för köer minskar när trycket är som störst.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Skyltningen i trafiken behöver bli bättre för att fler ska välja att cykla. Det krävs samma tydlighet i cykeltrafiken som i biltrafiken. Nya skyltar kommer...

Skyltningen i trafiken behöver bli bättre för att fler ska välja att cykla. Det krävs samma tydlighet i cykeltrafiken som i biltrafiken. Nya skyltar kommer också att behöva utformas när nya behov uppstår.

Många upplever att det är svårt att hitta rätt väg när man är ute och cyklar. Skyltningen är ofta bristfällig. Genom att utforma ett enhetligt skyltsystem blir det enklare att hitta rätt och att följa trafikregler. Om staden är tydlig med vad som gäller blir det också lättare att följa de regler som finns.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
En del i att motivera människor till att börja cykla är att lyfta de positiva aspekter som finns.

En del i att motivera människor till att börja cykla är att lyfta de positiva aspekter som finns.

Bättre hälsa, snabb transport och frisk luft är positiva aspekter som följer med när du börjar cykla. Det ska vara lätt att hitta när du planerar din cykelfärd och därför krävs en tydlig skyltning. En del i skyltningen skulle kunna vara att införa en skylt för ”vacker väg”. Idag finns ett liknande märke för biltrafiken som visar på vägsträckor med ”turistiskt värde”. Den nya cykelskylten skulle märka ut extra fina cykelsträckor.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Att som förälder skjutsa sina barn till olika fritidsaktiviteter med bil är vanligt idag. . Ett system för att samåka till barnens aktiviteter med...

Att som förälder skjutsa sina barn till olika fritidsaktiviteter med bil är vanligt idag. . Ett system för att samåka till barnens aktiviteter med kollektivtrafik skulle vara ett steg närmare mot ett bilfritt liv.

Ett sätt att förenkla resande i grupp utan bil skulle kunna vara en app som kan delas mellan olika personer för att underlätta samåkande.Då skulle en ansvarig förälder kunna åka kollektivt med flera barn istället för att varje förälder skjutsarsitt barn för sig. Till tjänsten finns också funktioner kopplade för att organisera samåkningen.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Dedikerade platser för barn och äldre längst fram i bussen.

Dedikerade platser för barn och äldre längst fram i bussen.

Barn har tillsammans med äldre personer särskilda platser dedikerade främst i bussen. Detta underlättar för barn som reser på egen hand i kollektivtrafiken och ökar tryggheten för både barn och förälder.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Som barnfamilj kan det bli bökigt att inte ha tillgång till bil när man ska skjutsa barnen till fritidsaktiviteter. Att underlätta samåkande och att skapa...

Som barnfamilj kan det bli bökigt att inte ha tillgång till bil när man ska skjutsa barnen till fritidsaktiviteter. Att underlätta samåkande och att skapa trygghet för föräldrar och barn när barnen åker själva i kollektivtrafiken blir en viktig del i ett bilfritt liv.

En Move Sthlm-profilerad barnsektion avsedd för barn som åker själva i kollektivtrafiken är ett alternativ. I vagnen skulle även en barn-värd kunna finnas för att hjälpa barnen till rätta i tunnelbana och på perrong.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Vi kör inte bara människor i bilar utan transporterar ofta en hel del saker i bilen. Idag är det lätt att beställa hem saker men det är svårare att få...

Vi kör inte bara människor i bilar utan transporterar ofta en hel del saker i bilen. Idag är det lätt att beställa hem saker men det är svårare att få dem bortforslade.

Det finns många tjänster för att handla på nätet, alltifrån byggvaror till mat som levereras hem till dörren. Men det är svårare att bli av med saker när du lever bilfritt. En tjänst skulle kunna vara att samma företag som levererar dina varor också tar med det du vill bli av med. Det skulle kunna vara saker som du vill återvinna eller skänka bort.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Move Sthlm fungerar som en gemensam kraftsamling. Här samlas privat, kommunal och ideell sektor i en satsning som förenklar ett bilfritt liv...

Move Sthlm fungerar som en gemensam kraftsamling. Här samlas privat, kommunal och ideell sektor i en satsning som förenklar ett bilfritt liv.

Att knyta samman tjänster som förmånscykel, ambulerande cykelservice, gemensamt lagkort för kollektivtrafik och bortforsling av skrymmande saker under det gemensamma namnet Move Sthlm skapar en tydlig avsändare. Både privata och kommunala aktörer kan ansluta sig till Move Sthlm.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
I projektet samlade vi på oss en stor mängd av de erfarenheter som familjerna gjorde under det bilfria året. Vi kommer här sammanfatta några av de mer...

I projektet samlade vi på oss en stor mängd av de erfarenheter som familjerna gjorde under det bilfria året. Vi kommer här sammanfatta några av de mer intressanta insikterna uppdelade i fyra kategorier; Praktiska fördelar, Praktiska hinder, Positiva känslor och Negativa känslor.

Om du är intresserad av ett speciellt område kan du även välja någon eller några av de taggar vi har använt.

(Vi planerar att uppdatera denna del under november 2016)

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Livet som bilfri gav upphov till känslor av ofrihet. 

Livet som bilfri gav upphov till känslor av ofrihet. 

 

• Inte i kontroll. Beroende av andra faktorer och människor.

• Jobbigt att behöva be om hjälp – vill inte vara i skuld. Vill inte be om skjuts för ofta.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Livet som bilfri gav familjen känslor av välbefinnande.

Livet som bilfri gav familjen känslor av välbefinnande.

• Man pratar mer på tåg där man sitter vända mot varandra (jämfört med bil). Även den
annars kör kan vara delaktig.

• Roligt att ha tid att prata med varandra när man går till skolan.

• Äldre släktingar tycker det är roligt att hjälpa till och känna sig behövda. Ger ökad gemenskap.

• Mer tid för hemlagad mat när man inte skjutsar barnen – uppskattas av familjen.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Att vara bilfri gav upphov till en del irritationsmoment.

Att vara bilfri gav upphov till en del irritationsmoment.

• Känns jobbigt att inte kunna kompostera.

• Får massa papperskassar när man beställer mat på nätet.

• Fordonen innebär ytterligare materiella grejer att hålla reda på.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Familjerna kände ibland oro kopplad till situationen som bilfri.

Familjerna kände ibland oro kopplad till situationen som bilfri.

• Oro för att fordonens batteri ska inte ska räcka hela vägen.

• Oro för punktering på lådcykeln – vad gör man på landet om man får punka?

• Läskigt att cykla när det är halt, rädd att välta och glida in i bilfilen.

• Läskigt att cykla i stan när trafiken kör nära, speciellt med barn.

• Cykla på landsväg känns inte bra, bilarna kör så snabbt och det finns ingen cykelbana.

• Tanken på att barnen åker själva i kollektivtrafiken känns ibland inte så bra.

• Mycket cykelstölder i området.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Livet som bilfri gav personlig tillfredsställelse.

Livet som bilfri gav personlig tillfredsställelse.

• Stolt över att klara bilfria utmaningar som att ta sig till landet, hitta snabbaste vägen
med kollektivtrafik, ta det bilfria också till jobbet.

• Inspirerat andra till att springa och uträtta ärenden samtidigt och att inte skaffa en
andra bil.

• Barn som får ansvar (t.ex. cykla eller åka kollektivt själva) får möjlighet att känna sig
stora.

• Mindre dåligt samvete för att uträtta småärenden. Åka till Myrorna eller köpa godis känns inte bra med bil.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Familjerna fick yttre bekräftelser som bilfria.

Familjerna fick yttre bekräftelser som bilfria.

• Twizyn skapar positiv uppmärksamhet – bilister gjorde tummen upp, folk tar kort och frågar vad det är och hur långt den går.

• Lådcykeln skapar positiv uppmärksamhet bland andra cyklister och i vissa bekantskapskretsar.

• Om man ser en annan lådcykel så vinkar man – stark community-känsla.

• När andra som har bil tycker att man lite knäpp så sporrar det snarare än hämmar.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Barnen tyckte att det var roligt att leva bilfritt.

Barnen tyckte att det var roligt att leva bilfritt.

• Roligt att åka lådcykel, fascinationen sitter i efter 6 månader.

• Roligt att åka moppe och Twizy.

• Roligt att åka tåg.

• Barnens kompisar vill provåka och tycker det är kul med lådcykel och Twizy.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Familjerna kände frihet och oberoende som bilfria.

Familjerna kände frihet och oberoende som bilfria.

• Barnen påklädda och redo för spontana utflykter. Mentala motståndet mindre för
småutflykter.

• Med cykel har man kontroll – den går när man vill att den ska gå (till skillnad från
kollektivtrafik).

• Åkte hem från landet med kollektivtrafik i omgångar – alla blev nöjda.

• Känns tryggt, skönt och viktigt att barnen får lära sig hitta i staden och klara sig själva.

• Med cykel gör man staden till sin egen.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Att leva bilfritt gav individen välbefinnande.

Att leva bilfritt gav individen välbefinnande.

• Att cykla (med eller utan el) är skönt för man rör på sig och får frisk luft – man blir pigg. Speciellt som småbarnsmamma är det ett bra sätt att komma ut.

• Man får solljus även på vintern när man cyklar.

• Det är tyst att cykla.

• Mer egentid för föräldrar när barnen åker själv.

• Man kan lyssna på radio när man cyklar.

• Man åker vackrare vägar med cykel och ser mer av omgivningen.

• Folk frågar: ”Har ni verkligen tid att krångla?” – använder tiden bättre.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Att förflytta saker som bilfri gav praktiska fördelar.

Att förflytta saker som bilfri gav praktiska fördelar.

• Hemleverans av mat underlättar, speciellt på landet.

• Hemleverans från IKEA, Clas Ohlson m.m. fungerar smidigt.

• Bra med återvinning i huset.

• Med lådcykeln kan man både storhandla och transportera möbler.

• Med Twizy gick det att hämta fem pizzor med barn baksätet.

• Köpte en säck gödsel och körde hem med moppen.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
 

 

Att leva bilfritt gav fördelar när det gällde planering och tid.

• Planerar bättre när man inte bara kan sätta sig i bilen.

• Mer tidsbesparande och effektivt att inte ha den flexibilitet (möjlighet att skjuta upp)
som bilen ger.

• Utnyttja tiden – springer för att göra ärenden och får in mer träning i vardagen.

• Barnen hjälper till att fixa i ordning lådcykeln på morgonen vilket sparar tid för familjen.

• Passar på att veckoplanera när de beställer mat på nätet – sparar tid.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Familjerna upplevde fördelar av att ersätta bilen med cykel och lätta elfordon. 

Familjerna upplevde fördelar av att ersätta bilen med cykel och lätta elfordon. 

• Slipper besvär och kostnad med bil – underhåll, parkering, gräva fram ur snöhög.

• Eldrift på cykeln gör det lättare att köra i snö och det går snabbare.

• Elcykel är bekvämt för man slipper bli svettig och duscha.

• Lådcykeln är smidig för kedjeaktiviteter (jämfört med kollektivtrafik). Lätt att hämta paket.

• Lådcykeln ersätter bilen för halvlånga resor.

• Snabbare och mer flexibelt än kollektivtrafik i många fall. Lättare att hålla tiden.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
När familjerna behövde förflytta saker från sina hem uppstod praktiska hinder. 

När familjerna behövde förflytta saker från sina hem uppstod praktiska hinder. 

• Grovsopor är svårt att transportera bort. Får inte bort klippta äppelgrenar och trasig
toastol blev stående i trädgården i ett halvår.

• Bad syster om hjälp med tomflaskor efter fest.

• Brukar ta söndagspromenad till återvinningen – ibland kommer man dit och det är fullt.

• Kan inte kompostera längre (vill inte ta matavfall på bussen till kolonilotten).

• Få med saker på resa. Mat och alkohol är tungt att bära (dramaten skulle hjälpa), lakan och toapapper är skrymmande att få med.

• Blommor och tårta till firande på jobbet knöligt att ta på cykel.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
När familjerna behövde förflytta saker till sina hem uppstod praktiska hinder. 

När familjerna behövde förflytta saker till sina hem uppstod praktiska hinder. 

• Handla mat (till vardags och fest), max två kassar får plats i Twizyn eller på vanlig cykel.

• Svårt att få med skrymmande träningsutrustning (mitsar) i Twizyn.

• Renovering på landet blir svårt. Totalentreprenad kan vara en lösning (men svärfar vill
hjälpa till).

• Svårare att handla second-hand utan bil. Köpa båt på Blocket blev ett helt helgprojekt.

• Mycket kan beställas på nätet, men vid akut behov av ny toastol fick syster hjälpa till.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
 

 

Barnens aktiviteter gav upphov till praktiska hinder.

• Krångligare att ta med kompisar hem (ha extra cykelhjälm).

• Ta sig hem kollektivt sena kvällar med barnen är segt.

• Jobbigt för barn att åka långt med kollektivtrafik och komma hem sent (träning utspridd
över hela Stockholm).

• Barnen måste lära sig att hitta rätt och klara sig vid oförutsedda händelser i kollektivtrafiken.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
När familjerna behövde förflytta sig själv och andra uppstod praktiska hinder.

När familjerna behövde förflytta sig själv och andra uppstod praktiska hinder.

• Svårt att få med hela familjen (inklusive äldre barn) på utflykter/aktiviteter/träffa vänner
längre bort utan bil. Varken Twizy eller lådcykel rymmer hela familjen (med stora barn).

• Extra utmanande när det är kallt och dåligt väder eller om man är förkyld.

• Sena kvällar på jobbet är det segt att sätta sig på cykeln.

• Spontana inköp blir inte av. Ingen valla hemma ledde till inställd skidtur.

• Funkar inte utan bil på landet där det inte finns kollektivtrafik. Kan inte ta sig dit, handla eller åka på aktiviteter.

• Svårt att hinna till många olika platser, långt ifrån varandra, med korta tidsintervall.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Batteri och elförbrukning för elcyklar och lätta elfordon gav upphov till praktiska hinder.

Batteri och elförbrukning för elcyklar och lätta elfordon gav upphov till praktiska hinder.

• Batteriet till lådcykeln är svårt att bära – saknar handtag.

• Lämnar ibland kvar batteriet i elcykeln. Kanske blir det sämre av att vara i kylan men
det är krångligt att bära in.

• Går inte att se på lådcykelbatteriet hur mycket laddning det är kvar när det tagits ut
ur cykeln.

• Är det bättre (drar mindre el) att alltid ha laddaren ikopplad i Twizyn eller ska laddaren
dras ur när den är fulladdad?

• Beror fordonets räckvidd på utetemperatur?

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Familjernas erfarenheter i samband med laddning av elcyklar. 

Familjernas erfarenheter i samband med laddning av elcyklar. 

• Måste komma ihåg att ladda, speciellt om man ska på längre resa.

• Behöver ladda på jobbet om man ska cykla långt. Måste komma ihåg att ta med laddaren
– vore bra med en extra laddare på jobbet.

• Laddaren till lådcykeln surrar och låter mycket så man vill inte ladda på jobbet i öppet
kontorslandskap.

• Laddaren för lådcykeln är otymplig att ta med.

• Skulle behöva en laddstation i hallen för laddning av lådcykelbatteri.

• Tar med en laddkabel (som reservdunk) i Twizyn.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Familjernas erfarenheter av utrustning i samband med cykling.

Familjernas erfarenheter av utrustning i samband med cykling.

• Måste ha bra kläder för att inte frysa när det är kallt eller för att inte bli blöt när det
regnar (gäller alla fordon).

• När man cyklar på vintern är termovantar bra. Det blir lätt kallt om fötterna och ögonen
med det finns inga snygga cykelglasögon.

• Mycket grejer som tar plats i hallen och när man kommer till jobbet – blir ett hinder för
den som inte är ”materialsportare”.

• Behöver starka lampor och reflexvästar för att synas i mörker. Mörker är ännu ett
hinder för vintercykling.

• Vill inte ha självlysande cykeljacka på sig när man går på lunch med kollegor.

• Lämnar reflexvästar och hjälmar i lådan (på lådcykeln).

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Familjernas erfarenheter av planering under tiden som bilfria.

Familjernas erfarenheter av planering under tiden som bilfria.

• Måste planera bra eller ha rejält med tid.

• Väljer lådcykel till jobbet om man ska handla på hemvägen.

• Måste anpassa semestern (t.ex. val av resmål) efter att inte ha bil.

• Måste även planera resor ekonomiskt för att få billiga tågbiljetter eller ha råd med hyrbil.

• Vill koordinera transporter – körde bort grenar och toastol vid renovering.

• Missar i planering får stora konsekvenser – om man råkar handla för mycket eller missar
kollektivtrafik som går sällan.

• Förbereda resor genom att lägga fram utrustning och planera färdväg.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Praktiska hinder vid parkering av lådcyklar

Praktiska hinder vid parkering av lådcyklar

• Är ganska stora och svårt att hitta bra parkeringsplats i stan. Svårt att få plats i cykelställ och man vill inte ta upp hela trottoaren.

• Krångligt att komma nära stolpe/cykelställ och låsa fast lådcykeln.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Praktiska hinder vid körning av lådcyklar. 

Praktiska hinder vid körning av lådcyklar. 

• Behövs vingelmån när man startar – speciellt om man har barn i lådan.

• Tar större plats än en vanlig cykel – ibland är cykelvägar eller passager för smala.

• 3-hjulig lådcykel svår att köra på cykelbana som lutar eller har hål, speciellt om det är halt.

• Obehagligt att behöva göra skarp sväng in i framför bilarna vid korsningar.

• Om man måste cykla på vägbanan känner man sig i vägen för bilarna – man blir en bromskloss.

• Med 2-hjulig lådcykel går det inte att nå knappen vid övergångsställen och kan vara svårt att komma in genom portar.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Praktiska hinder med Twizy.

Praktiska hinder med Twizy.

• Obekväm på motorväg (skakigt i hög fart och kan inte köra lika fort som andra) – bekväm för 30-40 km/h.

• Får bara plats två personer. Trångt att sitta bak i Twizyn för en vuxen.

• Det blåser, regnar in och är kallt.

• Det ser ut som att man gör inbrott när man öppnar dörren – sticker in handen innanför plastrutan.

• Går inte att låsa in grejer och man ser rakt in.

• Går inte att köra i halt väglag och vid dålig snöröjning.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Praktiska hinder med lådcyklar.

Praktiska hinder med lådcyklar.

• Svårt att få plats hela familjen – funkar bara när barnen är små.

• Bökigt med tre nycklar till varje cykel (vanligt lås, extra kedjelås, batteriet).

• Lådan på lådcykeln skulle behöva vindskydd och vara låsbar. Vore bra med extra hjälm i lådan om man tar med kompis.

• Lådcykel med punka går inte att flytta långt. Vill inte laga punka på elcykel själv även om man kan på vanlig cykel.

• Vinterdäck behövs på lådcykeln på vintern men jobbigt att byta. Det hände ändå att familjerna vurpade och det är svårare att cykla när det är halt och dåligt snöröjt.

• Svårt att förflytta lådcykeln till landet utan bil.

• Stor svängradie och 2-hjulingen läskig att cykla på innan man vänjer sig.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild

Filmerna är licensierade under Creative Commons*, vilket innebär att ni gärna får publicera dem på era kanaler eller visa dem i olika sammanhang. Filmerna är publicerade på KTH:s YouTube-kanal, så det går bra att hämta en inbäddningskod där genom att välja “Dela”.

Om ni vill ha filmerna som fil går det att ladda ner dem här. Vi rekommenderar detta om ni vill visa filmerna vid en presentation eller liknande.

Det bilfria året-Familjernas berättelser (380 MB) Klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj “Download”.

* Vi ser gärna att våra filmer sprids och används, även för kommersiella syften. Båda filmerna är licensierade under Creative Commons erkännande, inga bearbetningar. Det innebär att vi som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men att vi inte tillåter att verket bearbetas. I samband med användning eller spridning av verket ska “KTH Green Leap” anges som upphovsman.

Läs mer om licensen här: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/se/

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild

Filmerna är licensierade under Creative Commons*, vilket innebär att ni gärna får publicera dem på era kanaler eller visa dem i olika sammanhang. Filmerna är publicerade på KTH:s YouTube-kanal, så det går bra att hämta en inbäddningskod där genom att välja “Dela”.

Om ni vill ha filmerna som fil går det att ladda ner dem här. Vi rekommenderar detta om ni vill visa filmerna vid en presentation eller liknande.

Den bilfria staden – Så kan staden välkomna bilfria familjer (620 MB) Klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj “Download”.

* Vi ser gärna att våra filmer sprids och används, även för kommersiella syften. Båda filmerna är licensierade under Creative Commons erkännande, inga bearbetningar. Det innebär att vi som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men att vi inte tillåter att verket bearbetas. I samband med användning eller spridning av verket ska “KTH Green Leap” anges som upphovsman.

Läs mer om licensen här: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/se/

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Här kan du ladda ner projektets slutrapport till Energimyndigheten:

Här kan du ladda ner projektets slutrapport till Energimyndigheten:

Slutrapport “Ett bilfritt år”

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
The major content of this project is only available in Swedish. However we have made versions of the films with English subtitles that you can see here. Below...

The major content of this project is only available in Swedish. However we have made versions of the films with English subtitles that you can see here. Below you’ll find the English summary from our report.

English summary from the report

Private cars stands for a significant part of the citizens’ ecological footprint and energy consumption. In order to deal with this it wouldn’t be enough to merely replace today’s fossil cars with renewable alternatives. We must also drive a change in behaviour. If more households could be encouraged to break the norm and live without a car, the benefits for society would be large in terms of both CO2 footprint, congestion, noise and energy.

Our project has shown how a family’s transport needs can be solved with e-bikes, mopeds and four-wheel electric motor bikes instead of by car. We have also shown the enormous benefits of such a transition on a large scale would look like, and how the city is needed to be developed in order to support this transition.

The project consisted of two parts:

The car-free year – We kidnapped the car from three families with kids and studied how they solved their everyday puzzle with the help of light electric vehicles instead.

The car-free city – Based on the insights from the families car-free year, we have outlined how the city could be designed to encourage more people to solve their transport needs in a sustainable way.

The families experienced that it was easier than they had expected to change their habits. They also felt a gain in quality of life and, somewhat surprising, that they in the end had more time rather than less. During the car-free year they decreased their CO2 footprint regarding transport to about 50% and earned some twenty thousand crowns a year by not having a car.

Some highlights from the insights of our study and how we brought those forward in the design concepts:

– The families expressed the need for encouragement and support to dare to make the decision to live car-free.

We therefore advocate a strong and coordinated campaign where several players join forces; the city, employers, private companies, governmental taxation and funding etc.

– The families learned the hard way that today’s cycling infrastructure doesn’t support cargo-bikes.

The cargo-bikes proved to be important because of their ability to take a lot of load. In our concept for bike infrastructure we have provided space for these vehicles.

– The families found it easy to get things delivered to their homes, but difficult to get help to take things away.

We suggest that with a more holistic approach, these problems can be solved through better use of existing transport.

– The families often met strong reactions when their younger children travelled alone with public transport.

To change the norm we propose dedicated seats in public transport for children. It makes both the children themselves feel more comfortable and welcome, but also sends other passengers a clear signal that it is perfectly ok for children to go by themselves.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Här hittar ni bilder på Designkoncepten.

Här hittar ni bilder på Designkoncepten.

Högerklicka på bildminiatyren och välj Hämta länkad fil för att ladda ner en bild.
Vänligen kontakta oss om ni vill ha bilderna i annat format.

Illustrationer: designbyrån Propeller

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Här hittar ni bilder på Familjen Gärdet.

Här hittar ni bilder på Familjen Gärdet.

Högerklicka på bildminiatyren och välj Hämta länkad fil för att ladda ner en bild.
Vänligen kontakta oss om ni vill ha bilderna i annat format.

Fotograf: Viktor Gårdsäter


Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Här hittar ni bilder på Familjen Örnsberg

Här hittar ni bilder på Familjen Örnsberg

Högerklicka på bildminiatyren och välj Hämta länkad fil för att ladda ner en bild.
Vänligen kontakta oss om ni vill ha bilderna i annat format.

Fotograf: Viktor Gårdsäter


 

 

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Här hittar ni bilder på Familjen Tallkrogen.

Här hittar ni bilder på Familjen Tallkrogen.

Högerklicka på bildminiatyren och välj Hämta länkad fil för att ladda ner en bild.
Vänligen kontakta oss om ni vill ha bilderna i annat format.

Fotograf: Viktor Gårdsäter


 

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Denna post är bara för att göra alla Kategorier och taggar synliga.

Denna post är bara för att göra alla Kategorier och taggar synliga.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Den 15 oktober 2014 hade vi kick off för Ett bilfritt år.

Den 15 oktober 2014 hade vi kick off för Ett bilfritt år.

Visa hela innehållet
Visa fullstor bild
Ett bilfritt år kommer vara på plats på Strömgatan söndag 18 september mellan kl 10-16.

Ett bilfritt år kommer vara på plats på Strömgatan söndag 18 september mellan kl 10-16.

Välkomna att hälsa på och diskutera våra designkoncept och hur ett bilfritt liv skulle kunna bli attraktivt för flera. Det kommer på området också finnas möjlighet att prova på elcyklar och lådcyklar.

Välkomna!

Mer om eventet här.

Visa hela innehållet