Visa navigeringen
Visa fullstor bild
Move Sthlm

Move Sthlm fungerar som en gemensam kraftsamling. Här samlas privat, kommunal och ideell sektor i en satsning som förenklar ett bilfritt liv.

Att knyta samman tjänster som förmånscykel, ambulerande cykelservice, gemensamt lagkort för kollektivtrafik och bortforsling av skrymmande saker under det gemensamma namnet Move Sthlm skapar en tydlig avsändare. Både privata och kommunala aktörer kan ansluta sig till Move Sthlm.

Teo Enlund