Visa navigeringen
Visa fullstor bild
Vacker väg

En del i att motivera människor till att börja cykla är att lyfta de positiva aspekter som finns.

Bättre hälsa, snabb transport och frisk luft är positiva aspekter som följer med när du börjar cykla. Det ska vara lätt att hitta när du planerar din cykelfärd och därför krävs en tydlig skyltning. En del i skyltningen skulle kunna vara att införa en skylt för ”vacker väg”. Idag finns ett liknande märke för biltrafiken som visar på vägsträckor med ”turistiskt värde”. Den nya cykelskylten skulle märka ut extra fina cykelsträckor.

Teo Enlund